Na ovoj stranici možete preuzeti dokumenta u Word-doc ili PDF-formatu desnim klikom na link uz opciju ‘save as’ ili ‘save link as’ ili klikom na dokument, koji će vam se otvoriti u novoj stranici vašeg web pretraživača.

 

ZAKONI O STANOVANJU I ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Novog Sada

ZAKON O STANOVANJU I ODRZAVANJU ZGRADA Sl.Glasnik 104-2016

Zakon o odrzavanju stambenih zgrada_2011

Uredba o odrzavanju stambenih zgrada i stanova

Sl.Glasnik 88:2011_zakon o odrzavanju stambenih zgrada

Sl.Glasnik 27:2011

Sl.Glasnik 100:2005_zakon o odrzavanju stambenih zgrada

Sl.Glasnik 101:2005_

Sl.Glasnik 46:1998_zakon o odrzavanju stambenih zgrada

Sl.Glasnik 44:1995_zakon o odrzavanju stambenih zgrada

Zakon_o_stanovanju_1992_2001

Zakon o stambenim odnosima_1990.

Zakon o stambenim odnosima_1973_1980

Zakon o stambenim odnosima_FNRJ_1962

ZAKON O SOCIJALNOM STANOVANJU_2009

Zakon o osnovama svojinsko pravnih odnosa_2005

Pravilnik o bezbednosti liftova_2010

VODIC ZA PRIMENU PRAVILNIKA O BEZBEDNOSTI LIFTOVA

 

ZAKONI O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Zakon o planiranju i izgradnji

Odluka o uređenju Grada_2010

 

ZAKONI O RAČUNOVODSTVU I POREZU NA DOBIT

Zakon o racunovodstvu_16.07.2013.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica_2012

 

ZAKONI O ZAŠTITI

Zakon o zastiti od pozara 2009

 

STATUT GRADA

Statut Grada Novog Sada

Zakon o lokalnoj samoupravi_2007

 

URBANISTIČKI PLANOVI

Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje na Rumenačkom ulaznom pravcu u Novom Sadu

Plan detaljne regulacije_Rumenacki ulazni pravac_22.03.2013