Aktivnosti projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“ se bave politikom stanovanja, modelima građanske participacije i izgradnjom kapaciteta članova zajednice, sa ciljem poboljšanja uslova za održavanje infrastrukture kolektivnog stanovanja. Aktivnosti se sprovode kroz edukaciju predstavnika skupština stanara o pravima i obavezama, procedurama odlučivanja i institucionalnom okviru koji se tiče skupština stanara i organa lokalne samouprave.

 

Aktivnosti projekta se sastoje od: radnih sastanaka i radionica sa predsednicima skupština stanara i saradnicima, javnih predavanjatribina sa predstavnicima skupština, građanima i savetima MZ, web platforme i biltena.

 

Aktivnosti projekta se realizuju u Novom Sadu na Detelinari u sklopu dve mesne zajednice: MZ Radnički i MZ Jugovićevo, tzv. stara Detelinara.