Otvoreno pismo-ilustracija

OTVORENO PISMO Panelu nezavisnih eksperata

projekta Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture

Članovima i članicama Panela nezavisnih eksperata:

Sylvia Amann, Cristina Farinha, Agnieszka Wlazel, Ulrich Fuchs, Aiva Rozenberga, Pauli Sivonen, Beatriz Garcia, Jiří Suchánek, Dr Suzana Žilič Fišer, Alain Hutchinson

e-mail: ecoc.panel[at]gmail.com

u Novom Sadu, 13. septembra, 2018.

Poštovani članovi i članice Panela nezavisnih eksperata,

Obraćamo vam se kao udruženje građana iz Novog Sada otvorenim pismom kojim želimo da vas obavestimo da u ovom trenutku, Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” realizuje projekat „Nova mesta” u lokalnim i mesnim zajednicama, oglušujući se na činjenicu da su one zatvorene za nezavisno organizovane građane, njihove inicijative i za organizacije civilnog društva. Ovim putem vas pozivamo da se uključite u rešavanje problema koji se tiče političkih uslova rada i učešća organizacija civilnog društva u društvenom i kulturnom životu zajednice u kojoj živimo i koja nosi titulu Evropske prestonice kulture (EPK), a čiji rad vi kao nezavisno ekspertsko telo pratite i korigujete.

Ovim otvorenim pismom želimo da vas obavestimo o specifičnoj situaciji u Novom Sadu, jer upravo u njoj i iz nje svedočimo uskraćivanju podrške ovog projekta razvoju civilnog društva i odsustvu političke volje da se njime unaprede ukupni kulturni, ekonomski, politički i društveni potencijali razvoja Novog Sada za sve ljude koji u njemu žive i stvaraju.

S obzirom da dugi niz godina kao organizacija civilnog društva delujemo na planu građanskog aktivizma i demokratije, ali i u polju nezavisne savremene kulturne produkcije, upravo sa ovih pozicija stičemo uvid i saznanje da Fondacija „Novi Sad 2021“ kao realizator projekta EPK 2021. godine u ovom gradu, nema kapacitet ni neophodan stepen političke autonomije da odbrani civilno društvo, niti da uvaži ukupan značaj kulture u procesima integracije i demokratskog razvoja Novog Sada, pa samim tim ni šireg evropskog okruženja.

Svedoci smo urušavanja institucija saradnje vlasti i civilnog društva na nivou lokalne samouprave i neposrednog učešća građana i njihovih udruženja u upravljanju stvarima od javnog značaja, a na kojem smo se sreli upravo sa nosiocima projekta EPK. Naime, Fondacija „Novi Sad 2021“ baš u ovom trenutku – trenutku kada su za građane i njihova udruženja zatvorene institucije i javni prostori lokalne samouprave (mesne zajednice) – razvija projekat decentralizacije kulture („Nova mesta”) i ulazi u polje lokalnih zajednica sa željom da u njima otkrije i podrži lokalne inicijative, dok na našu ne odgovara ni kada je pozvana da je podrži. Primarno iskustvo smatramo važnim elementom svakog suda i mišljenja koje je upućeno javnosti, a pošto je reč o evropskom projektu, i javnosti daleko široj od lokalne, obraćamo se vama i svim nezavisnim akterima, ne samo u kulturi, nego i akterima u polju građanskog aktivizma i organizacija koje stvaraju demokratski prostor za sve procese i aktivnosti koje ljudi preduzimaju kako bi odgovorili na zahteve savremenosti.

Fondacija „Novi Sad 2021“ je pozvana da podrži naš zahtev za otvaranje institucija i javnih mesta za komunikaciju i susret vlasti sa građanima i organizacijama civilnog društva, ali ona na taj poziv odgovara povlačenjem i ograđivanjem od svakog učešća u lokalnoj političkoj inicijativi koja, između ostalog, otvara i pitanje uslova rada organizacija koje deluju u kulturi i kulturnoj politici grada. To možemo ilustrovati arhivom prepiske i dokumentovanih pregovora koje smo vodili sa organima lokalne vlasti i samouprave, ali i sa predstavnicima Fondacije „Novi Sad 2021“. Partijska uzrupacija svakog javnog prostora i institucije u Novom Sadu prelila se kako na mesne zajednice tako i na prostore kulturne produkcije, i smatramo da je autonomno delovanje nezavisno organizovanih ljudi u Novom Sadu ozbiljno ugroženo, dok je integritet nosioca projekta EPK pod velikim znakom pitanja.

Budući da su poslednji prigovori panela (Izveštaj panela nezavisnih eksperata, Sastanak povodom prvog monitoringa, oktobar 2017.) bili usmereni na nedovoljno osmišljenu i razrađenu stvaralačku i umetničku stranu projekta Novog Sada kao Evropske prestonice kulture, te na festivalski karakter većeg dela njegovih programa i aktivnosti, skrećemo vam pažnju na strukturu takvog festivalskog karaktera kulture u našem gradu. U njegovoj osnovi je simulacija stvarnih stvaralačkih procesa i nemar prema realnim kreativnim potencijalima stanovnika ovog grada koji se manifestuju i političkim zahtevima za ravnopravnim učešćem u njegovom društvenom i kulturnom životu. Iza festivalske kulture stoji festivalizacija stvarnog društvenog i političkog života kako bi se u lažnom svetlu predstavilo evropskoj javnosti i stekao legitimitet za vlast koja sistemski ignoriše stvarne potrebe građana i društva.

*

Otvoreno pismo pišemo još uvek iz uverenja da delimo mišljenje da se samo jasno izraženom političkom voljom može ići u susret izazovima sa kojima se suočavaju savremena evropska društva i ljudi koji u njima žive. Ali i sa uverenjem da su ljudi država koje su u procesu pridruživanja EU ostavljeni sebi ukoliko evropska zajednica sa njima ne deli politiku hrabrosti i uvažavanja političkih i kulturnih raznolikosti kojima je potreban slobodan pristup institucijama upravljanja i odlučivanja, i koji se ne svodi na prazne deklamacije i simulacije demokratskog života.

Koristimo ovu priliku i da vam saopštimo da se i u kritičkoj javnosti naše sredine formira mišljenje da EU podržava aktuelnu vlast jer se ova obavezala da će izvršiti zadatke koje je međunarodna zajednica pred nju postavila, a prvi među njima je priznanje nezavisnosti Kosova. Podrška vlasti koja guši sve oblike slobodnog izražavanja i udruživanja sistemskom kontrolom medija i stvaranjem odijuma prema civilnom društvu ne može biti u interesu građana ni jedne evropske zemlje, a kamoli one koja je na putu priključivanja Evropskoj uniji, i pred koju je stavljen tako težak politički zadatak.

Obaveštavamo vas da je Novi Sad grad koji nosi titulu Evropske prestonice kulture, istovremeno grad u kome ne postoji mogućnost političkog prisustva i pristupa civilnog društva institucijama upravljanja i odlučivanja u lokalnim zajednicama i lokalnoj samoupravi. Iako je uslov za kandidaturu za prestonicu kulture bila saradnja sa nezavisnim akterima u kulturnoj produkciji, gradske vlasti odbijaju da otvore vrata svojih institucija za aktivno učešće nevladinih udruženja i to na sve moguće načine prikrivaju od evropske javnosti i institucija koje su zadužene za praćenje aktivnosti projekta EPK.

Uvereni smo da evropska kulturna politika počiva na učešću ljudi koji se autonomno i slobodno udružuju i organizuju jer ona nije samo uslov za demokratsku kulturnu politiku, već i za ukupnu demokratizaciju društva i vladavinu prava.

*

Naš interes i namera u ovom trenutku je da vas pozovemo da se uključite u pregovore koje vodimo sa nosiocima kulturne politike grada, čiji strateški dokumenti i projektni predlog za prestonicu EPK ne bi bili ni sačinjeni niti usaglašeni sa vrednostima ove Akcije Evropske komisije bez civilnog društva, sa kojim oni odbijaju da komuniciraju.

Ovim Otvorenim pismom vas pozivamo na realizaciju nekoliko konkretnih koraka:

  • na odgovor putem mejla kojim potvrđujete prijem ovog Otvorenog pisma;

  • na zajednički sastanak prilikom zvanične posete Novom Sadu koja je po našem saznanju planirana tokom tekuće 2018. godine, kako bismo javno i otvoreno razgovarali o problemu o kome svedočimo primarnim iskustvom;

  • na razmatranje problema na narednom sastanku Panela i uvrštenje predloga za njegovo rešenje u zvanični izveštaj sa sastanka.

Srdačno,

Grupa za konceptualnu politiku

udruženje građana

Novi Sad, Srbija

web: www.gkp.org.rs i www.detelinara.org

Štampaj ovu stranicu