Na ovoj stranici možete preuzeti dokumenta u Word-doc ili PDF-formatu i informisati se o uredbama i zakonima koji prate politike stanovanja.

Takođe možete pronaći i besplatno preuzeti dodatnu istraživačku literaturu projekta (knjige, brošure, istraživačke eseje, novinske članke, itd…), arhivsku građu, itd…

Biblioteka projekta sadrži sledeće sekcije: ZAKONI I UREDBE, LITERATURA, SKUPŠTINE STANARA, ARHIVSKA GRAĐA.