Na ovoj stranici možete preuzeti istraživačku literaturu projekta (knjige, brošure, istraživačke eseje, novinske članke, itd…) u PDF-formatu desnim klikom na link uz opciju ‘save as’ ili ‘save link as’ ili klikom na dokument, koji će vam se otvoriti u novoj stranici vašeg web pretraživača.

 

 

Stanovanje kao ljudsko pravo

 

Nadogradnje stambenih zgrada u Novom Sadu-posledice fenomena_Lazar Kuzmanov

 

Kako efikasno odrzavati stambenu zgradu_Program za urbani razvoj

Stanovanje pod zakup_Program za urbani razvoj

Lokalna stambena politika_Program za urbani razvoj

 

Socijalno stanovanje – Dusan Damjanovic

 

Ksenija Petovar_Akteri promene u gradovima_Akteri urbane obnove_2008

Neposredno ucesce gradjana u javnom zivotu na lokalnom nivou

Uporedna iskustva lokalnih samouprava

MODELI organizacije lokalne samouprave