Screen shot 2015-07-09 at 12.15.52 PM

Treći broj biltena „STANAR“ nastavlja da obrađuje teme koje su otvorene u dosadašnjoj saradnji stanara, predstavnika Skupština stanara, urbanista, arhitekata i svih zainteresovanih građana u okviru projekta.

Treći broj biltena „Stanar“ takođe se bavi temama iz domena stanovanja, uz akcenat na prisutne oblike nasilja u skupštinama stanara, mogućnosti međusobne saradnje i organizovanja u lokalnoj zajednici kroz mesne forume i naše zborove građana.

Bilten „Stanar“ je glasilo projekta Lokalne politike i urbana samouprava. Urednički tim ovog broja biltena čine: Igor Burić, Ozren Lazić i Branislav Kozarčić u saradnji sa članovima Centra_kuda.org i Grupom za konceptualnu politiku i saradnicima na projektu: Aleksandar Bede, Aleksandra Malešev Topalović, Budimir Frka, Nevenka Đakonov, Laza Šupica, Saša Prentović, Velibor Kuzmanović, Sead Mišić, Lazar Kuzmanov, Mladen Oljača,

Bilten možete besplatno preuzeti u pdf. formatu desnim klikom na link uz opciju ‘save as’ ili ‘save link as’ ili klikom na naslovnu stranicu biltena, koji će vam se otvoriti u novoj stranici vašeg web pretraživača.

Bilten – STANAR 003 – (2015) – web

Screen shot 2015-07-09 at 12.15.52 PM

 

 

 

Štampaj ovu stranicu