095515_ff0ef96a806ddc886aa8

Vesna Vuković razgovara s arhitektom Aleksandrom Bedeom o urbanoj samoupravi i mogućnostima uključivanja građana u procese odlučivanja na lokalnoj razini putem udruživanja u sferi stanovanja.

Dvomjesečni ciklus emisije Stvarnost prostora autorice Vesne Vuković posvećen je temi stanovanja. U ovoj emisiji slušamo razgovor s novosadskim arhitektom Aleksandrom Bedeom.

Aleksandar Bede studirao je arhitekturu i urbanizam na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a trenutno je na doktorskom studiju urbanizma na Sveučilištu IUAV u Veneciji, gdje se bavi istraživanjem naslijeđa urbanih i teritorijalnih modernizacija na tlu Vojvodine iz vremena jugoslavenskog socijalizma te njihovom stanju danas. Sudionik je nekoliko lokalnih inicijativa u polju nezavisne kulturne scene te pokretač i suradnik na nekoliko istraživačkih projekata u kojima se susreću kulturne i urbanističke politike.

Trenutno je angažiran na projektu Lokalne politike i urbana samouprava koji je i povod za današnji razgovor. Lokalne politike i urbana samouprava dugoročni je projekt posvećen propitivanju načina na koje se građani mogu uključiti u procese odlučivanja na lokalnom nivou, i to putem udruživanja u sferi stanovanja. Ova sfera je odabrana kao glavni pokretač udruživanja građana zbog urgentnosti rješavanja nagomilanih problema u stanovanju kao ključnom preduvjetu kvalitetnog života. Projekt stremi izgradnji modela osnaživanja osnovnih jedinica udruživanja građana u sferi stanovanja, a to su skupštine stanara, jačanjem građanske participacije u razvoju lokalne zajednice i iskušavanjem novih modela sudjelovanja u odlučivanju na najnižem nivou lokalne samouprave, a to su mjesne zajednice. Zbog toga se u projekatu inzistira na formi javnih susreta i diskusija u prostorijama mjesne zajednice kao naslijeđenoj infrastrukturi lokalne društvenosti, čije je korištenje u postosocijalističkom razdoblju gotovo zamrlo.

UREDNIK: Evelina Turković

AUTOR: Vesna Vuković

Audio razgovor možete preslušati na web stranici HRT radija:

http://radio.hrt.hr/aod/razgovor-s-aleksandrom-bedeom/95515/

Arhitektura, urbanizam, javni prostor, umjetničke akcije u javnom i o javnom prostoru teme su o kojima se govori u emisiji Stvarnost prostora.

Kako arhitekturu i urbanizam u ovoj emisiji ne shvaćamo kao tek kao jedan od medija likovne umjetnosti, nego kao imanentni dio cjelokupnosti života i životnog prostora, kao njegovu sveobuhvatnu  materijalizaciju – otisak, ali i  katalizator – emisija u skladu s time nastoji zadržati vešeznačnost pristupa i motrišta. Ostvaruje se prema tome kao niz ciklusa čiji su autori aktivni sudionici u teoriji i praksi na našim prostorima, u formi razgovora, eseja ili, featurea, koji u svakoj od podjedinih emisija nude jedno određeno autorsko stajalište kao jednu od karika u široj slici problematike urbanog života i prostora.

Štampaj ovu stranicu