IMG_7876

 

Rat danas, Silven Lazaris: Moje ubeđenje je, ne samo da je svetska situacija pod znakom rata, već i da je potrebno shvatiti da je rat posvuda, u mnoštvu oblika i različito prisutan. Kako se suočiti sa ovom situacijom rata? Od čega to suočavanje može da se sastoji?

Bavljenje temom rata, Lazaris je započeo 2001. godine u Političkoj organizaciji, gde je u okviru razmatranja značenja rata postavio tezu da je rat između država, kao i Klauzeviceva formula (Rat je nastavak politike države drugim sredstvima), prevaziđen, zbog zastarelosti države koja je tokom XX veka izbrisana u korist partije-države, i to putem rata. Transformacija države u partiju-državu zavisi od dotrajalosti kategorija partije i države kakve su postajale ranije. Bitno mesto u dotrajalosti forme partije je činjenica da se etatizacija radničke klase vršila kroz rat – to je viđeno na primeru Svetog sindikata (što je političko primirje u Francuskoj u kojem je levica tokom Prvog svetskog rata pristala da ne oponira vladi i da ne organizuje štrajkove, u ime patriotizma). U dotrajalosti kategorija partije i države – jedino što je moguće jeste politika ljudi.

Na predavanju u Novom Sadu, Lazaris je govorio o današnjoj situaciji, gde države poseduju potpuno novu politiku vezanu za pitanje rata, koja za svoj objekat više nema mir, niti u njemu vidi svoj dovršetak. Džihadizam danas predstavlja ideologiju rata. U pitanju je drugačije konstruisana doktrina jer se rat ne vodi u ime države – u smislu Klauzevica i pod uslovima u kojima država ratuje da bi pregovarala o miru u svoju korist – niti se vodi da bi se konstituisala nova država. U džihadizmu, rat nije nastavak državne politike drugim sredstvima. Ideologija rata je antiteza miru i državi. Lazaris će takođe govoriti o situaciji u Francuskoj nakon slučaja Čarli Ebdo (Charlie Hebdo), kao i o tome kako današnji odnos države i rata utiče na njegov dugogodišnji rad sa ljudima u predgrađima Pariza.

Silven Lazaris (Sylvain Lazarus) je francuski antropolog i politički teoretičar, predavač na Univerzitetu Pariz 8 i jedan od osnivača l’Observatoire international des banlieues et des périphéries, u okviru kojeg zajedno sa Alenom Bertoom radi u predgrađima u Francuskoj, Brazilu i Senegalu. Bio je član i suosnivač Union des communistes de France marxiste-léniniste 1969. godine, a petnaest godina kasnije i L’Organisation Politique, zajedno sa Natašom Mišel (Natacha Michel) i Alanom Badiuom (Alain Badiou), post-partijske političke organizacije, koja je naznačila važnost političke preskripcije u slučaju migranata bez dokumenata (les sans papiers), naglašavajući da je reč o radnicima, a ne imigrantima.

Predavanje održano na francuskom jeziku, uz obezbeđen simultani prevod na srpsko-hrvatski. Prevodioci su: Vesna Končar-Nikolić i Vladimir Pavlović.

Predavanje je organizovano u okviru projekta Lokalne politike i urbana samouprava (www.detelinara.org) koji realizuju Centar za nove medije_kuda.org i Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Ministarstva kulture RS i Francuskog instituta u Novom Sadu i Beogradu.

Ovo je drugo gostovanje Silvena Lazarisa, sa kojim nastavljamo saradnju nakon prošlogodišnje serije diskusija i predavanja povodom prevoda njegove knjige „Antropologija imena“ (decembar 2013.), u prevodu Ane Moralić i u izdanju kuda.org i Grupe za konceptualnu politiku.

Više o knjizi „Antropologija imena“: http://www.kuda.org/antropologija-ime…

Video predavanja Silvena Lazarisa održanog u Beogradu, 22. 10. 2014. u saradnji sa organizacijom Učitelj neznalica i njegovi komiteti: http://kuda.org/video-sa-predavanja-s…

Tekst o razgovorima sa S. Lazarisom na radionicama organizovanim tokom oktobra 2014. u kuda.org – Stvari ne počinju prostim odbijanjem, već odlukom da se s ljudima radi na nečemu http://detelinara.org/stvari-ne-pocin…

Štampaj ovu stranicu