IMG_7987

 

Emisija STANAR posvećena je problemima stanovanja, motivisanju građana za uključivanje u procese odlučivanja i udruživanja na lokalnom nivou, revitalizaciji lokalne samouprave, a naročito skupštine stanara.

Peta emisija STANAR prenosi audio intervju sa Jelenom Jović bivšom predsednicom Saveta mesne zajednice Žitni trg u Novom Sadu, u dva uzastopna mandata u periodu između 2004. i 2012. god., i sa Snežanom Milojević referentkinjom ove mesne zajednice.

Emisiju možete preslušati ovde:

 

Iz najave:

Kao stanari i građani često smo u dilemi kome treba da se obratimo u slučaju ako želimo da pokrenemo neku inicijativu za rešavanje lokalnih socijalnih i komunalnih pitanja od značaja za unapređenje života jedinice lokalne zajednice u kvartu u kojem stanujemo: inicijativu tipa od održavanja čistoće ulica u kojima živimo ili održavanja zelenih površina, pa preko inicijative za asfaltiranje ulice u kojoj stanujemo ili postavljanja gradskog osvetljenja u njoj, sve do pokretanja inicijative za otvaranje linije javnog prevoza gradskog autobuskog saobraćaja, otvaranja škole i vrtića za decu, ambulante, inicijative za povećanje bezbednosti građana i druge.; dakle svih onih inicijativa koje se tiču kvaliteta našeg života u kvartu ili naselju u kojem stanujemo.

I tada saznajemo da pokretanje takvih inicijativa možemo, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, ostvariti preko mesnih zajednica (MZ). Zakon o lokalnoj samoupravi navodi da se mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave i osnivaju upravo „radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva” u gradskim naseljima i u selima.

Međutim, uverili smo se da građani koji su imali iskustva u pokretanju neke od navedenih inicijativa nisu zadovoljni saradnjom sa mesnom zajednicom, ističući da su u realizaciji pokrenutih inicijativa nailazili na brojne prepreke: proceduralne, pravne, organizacione i druge, prepreke koje su usporile ili sasvim onemogućile ostvarenje pokrenutih inicijativa.

Građani podvlače subjektivnu volju zaposlenih u MZ za saradnju, ali i ukazuju na objektivno ograničenu ulogu mesnih zajednica, što ne odgovara mestu i ulozi MZ definisanom u Zakonu o lokalnoj samoupravi.

Zašto je to tako?

U pokušaju da odgovorimo na to i na neka od naznačenih pitanja, prenosimo vam audio intervju sa Jelenom Jović bivšom predsednicom Saveta mesne zajednice Žitni trg u Novom Sadu, u dva uzastopna mandata u periodu između 2004. i 2012. god., i sa Snežanom Milojević referentkinjom ove mesne zajednice.

Razgovor je vođen 9.oktobra 2014. godine , a u njemu su učestvovali i članovi Grupe za konceptualnu politiku i Kuda.org: Zoran Gajić, Branka Ćurčić, Borka Stojić i Zoran Pantelić.

Štampaj ovu stranicu