nk_image_01

Beogradska Opština Savski venac poslednje tri godine (2011-2013) sprovodi akciju „Naša kuća“, koja ima za cilj uređivanje i obnovu delova stambenih objekata, kao i zajedničko tekuće održavanje ulaza stambenih zgrada, zajedničkim ulaganjem sredstava Skupština stanara i namenskih sredstava iz budžeta Gradske opštine Savski venac.

http://www.nasakuca.rs/index.php?pageid=0
http://www.nasakuca.rs/index.php?pageid=1

U tu svrhu Opštinska uprava je izradila Priručnik za skupštine stambenih zgrada, sa detaljnim informacijama i korisnim uputstvima koja se tiču:

1. imovinsko – pravnih poslova (definišu kako se vrši pravilno konstituisanje skupštine zgrade i zašto je to važno?)
2. investicija (kako je u direktnoj saradnji skupštine zgrade sa opštinom moguće dobiti lepši ulaz u zgradu?)
3. građevinskih aktivnosti (kako se pribavlja dokumentacija za sve vreste radova u zgradi?)
4. društvenih delatnosti (informacije o opštinskim aktivnostima, programima i akcijama koje stoje na raspolaganju građanima)
5. inspekcijske delatnosti (kako se kroz saradnju sa Odeljenjem za inspekcijske delatnosti štite prava stanara)

 

Priručnik možete preuzeti u PDF formatu.

Prirucnik za skupstine zgrada_Savski venac

Prirucnik za skupstine zgrada_Savski venac_izmene

Štampaj ovu stranicu