dobro jutro_Lokal politike

Gostovanje Zorana Gajića (Grupa za konceptualnu politiku i koordinator projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“) i Ozrena Lazića (predsednik stanara i saradnika na projektu „Lokalne politike i urbana samouprava“)  u Jutarnjem programu RT Vojvodine, 25.11.2015. godine povodom javne rasprave o nacrtu zakona o stanovanju i njegovim refleksijama.

Novi nacrt zakona o stanovanju i održavanju zgrada definše stanovanje kao javni interes za Republiku Srbiju, s tim što je taj javni interes na plećima građana i njihovih dohodaka. Ovo društvo danas ne nudi mogućnost zarade niti zarađivanja za život, pa se postavlja pitanje kako ćemo i stanovati. Ovaj zakon ne rešava već ozakonjava postojeće stanje, gde su vlasnici stanova materijalno i krivično odgovorni za sve što će se dogoditi sa njihovom imovinom.

 

 

 

Štampaj ovu stranicu