OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Razgovarali smo sa članovima grupe „Učitelj neznalica i njegovi komiteti“ iz Beograda, a tema razgovora se pre svega ticala načina na koji ova grupa radi sa ljudima, radnicima, ratnim veteranima, advokatima i pravnicima, aktivistima i intelektualcima, pri čemu je sama pozicija „rada sa“ dovedena u pitanje. U ovom intervjuu, iz iskaza Vladimira Novakovića, Branimira Stojanovića, Noe Treister i Ivana Zlatića, zaposlenih i nezaposlenih u „Učitelju neznalici…“, takođe je moguće saznati više o njihovim pogledima na neposredno institucionalno okruženje takvog rada, o relacijama, interakcijama i oblicima saradnje, a onda i o relacijama koje se uspostavljaju među članovima unutar grupe.


 

učn-logo
Štampaj ovu stranicu