Laza Kuzmanov-ilustracija za intervju

Razgovarali smo sa Lazarom Kuzmanovim, arhitektom i predsednikom skupštine stanara zgrade u kojoj živi u Novom Sadu. Ništa manje bitno je da je on i saradnik na projektu „Lokalne politike i urbana samouprava“, kao predavač i učesnik radionica i tribina. S tim u vezi, razgovarali smo i podelili refleksije o dosadašnjem toku i razvoju projekta, a takođe i o budućem radu, koji ide ruku-pod-ruku sa neophodnom dugoročnošću ovakvog poduhvata, gde je sagovornik naglasio značaj preduzimanja „konkretnih koraka“ ubuduće.

Pitanja o kojima smo diskutovali, a što možete čuti u ovom snimku, smatramo važnim jer se tiču niza organizacionih pitanja i međusobnog sa-odnošenja ljudi koji sarađuju na projektu, i generalno, ljudi koji se udružuju i počinju da rade nešto zajedno. U okviru toga, razgovarali smo o nizu važnih pitanja o tome ko bi trebalo da preduzme te konkretne korake; koje taj koji ih predlaže i kome; da li predlog podrazumeva i volju i investiciju da se on realizuje; na koji način se deli sa ostalima uključenima i kako se o njemu odlučuje; odnosno, kako se učestvuje i deluje zajedno na rešavanju problema? U tome je naglašen značaj pojedinca i njegovog ličnog interesa/entuzijazma/investiranja (svakog stanara, predsednika skupštine stanara, zaposlenog u gradskoj upravi, člana Saveta Mesne zajednice, stručnjaka, itd.), ali i neophodnog kretanja od ličnog, posebnog, do opšteg interesa i novog oblika (političkog) organizovanja i udruživanja, u odnosu na ono što smo detektovali kao zazivanje kompetencija i reprezentacija da bi se obratilo javnosti i državnim institucijama, i to pre nego što se ljudi udruže i organizuju. U tom smislu, dosta reči je bilo i o načinu funkcionisanja strukovnog Društva arhitekata Novog Sada (DaNS) i o tome na koji način bi se realizovala podrška jednog ovakvog udruženja projektu „Lokalne politike…“, šta bi ona mogla da znači i koja nova polja saradnje bi otvorila, takođe i u smislu postojećeg institucionalnog okruženja.

Link na predavanje Lazara Kuzmanova i izveštaj/utisak o predavanju:

http://detelinara.org/event/transformacija-zgrada-principi-i-modeli-obnove/

http://detelinara.org/prezentacija-predavanja-lazara-kuzmanova-o-mogucim-transformacijama-zgrada-i-modelima-obnove/

http://detelinara.org/utisci-sa-predavanja-lazara-kuzmanova/#comment-16

 

Štampaj ovu stranicu