IMG_4472

Pre nego što detaljnije najavimo nove aktivnosti i javne događaje u okviru projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“ GKP-a, i pre izveštaja o drugoj „Javnoj skupštini stanara“ održanoj u mesnoj zajednici Detelinara 8. novembra, šaljemo nekoliko fotografija koje oslikavaju atmosferu razgovora sa komšijama. Razgovor je otvorio pitanje mišljenja stanara i komšija o tome kako će novi Zakon o stanovanju promeniti čitav domen stanovanja i odlučivanja stanara povodom stvari koje se tiču njihovih zgrada i života u njima, o profesionalizaciji uprave u zgradama, itd. gde je glavni stečeni utisak da su ljudi slabo informisani o tim promenama i da imaju potrebu da saznaju i da ih javno diskutuju. Kako je ovim zakonom stanovanje i učestvovanje ljudi u odlučivanju otežano, važno je da nastavimo da se borimo za javni karakter ovog dela naših života i angažmana putem novih zajedničkih javnih diskusija.

Foto: Slobodan Stošić

Štampaj ovu stranicu