PRVI BROJ BILTENA PROJEKTA LOKALNE POLITIKE I URBANA SAMOUPRAVA

BILTEN „STANAR“

Bilten STANAR obrađuje teme koje su otvorene u dosadašnjoj saradnji stanara, predstavnika Skupština stanara, urbanista, arhitekata i svih zainteresovanih građana u okviru projekta. Neke od pokrenutih tema i problema su: Čiji je problem stan i njegovo održavanje, ako su sami stanari i građani ovog društva danas privatni vlasnici stanova? Može li prihod skupština stanara da bude dovoljan za održavanje i obnovu starih i oštećenih stambenih objekata? Šta je sa solidarnošću samih stanara i da li skupštine stanara čine odgovorne komšije koje su spremne da zajednički rešavaju probleme? Koliko košta solidarnost? Da li su naši privatni problemi i problemi ljudi sa kojima živimo? Da li su naše zajedničke potrebe ujedno i potrebe svakog od nas? Pre svake inicijative moramo o tome razgovarati i upoznati se jedni sa drugima.

Bilten možete besplatno preuzeti u pdf. formatu desnim klikom na link uz opciju ‘save as’ ili ‘save link as’ ili klikom na dokument, koji će vam se otvoriti u novoj stranici vašeg web pretraživača.

Bilten_STANAR 001_2014

Bilten - STANAR 001 - (2014) - naslovna - web