radio stanar

RADIO EMISIJE STANAR

Serija od deset radio emisija STANAR je posvećena načinima organizovanja građana u okviru projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“ i “Proširena estetska edukacija” i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomonog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samoorganizovanje ljudi koje se odvija na distanci prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju prostor za invenciju novih načina proizvodnje sadržaja koji odgovaraju njihovim autentičnim potrebama.

Radio emisije možete preslušati na sledećim linkovima:

RADIO EMISIJA STANAR no.1 UPPS – Udruženi pokret slobodnih stanara iz Niša

RADIO EMISIJA STANAR no.2 NDVMBGD – Inicijativa „Ne da(vi)mo Beograd“

RADIO EMISIJA STANAR no.3 NKSS NS – Inicijativa Nezavisne kulturne scene Novog Sada

RADIO EMISIJA STANAR no.4 STEALTH.unlimited, Beograd/Roterdam

RADIO EMISIJA STANAR no.5 NKSS – Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije

RADIO EMISIJA STANAR no.6 DaNS – Društvo arhitekata Novog Sada

RADIO EMISIJA STANAR no.7 HENRY COW – razgovor sa Chris Cutlerom

RADIO EMISIJA STANAR no.8 ZADRUGE U HOLANDIJI – City in the Making, Roterdam

RADIO EMISIJA STANAR no.9 DANNY HAYWARD

RADIO EMISIJA STANAR no10 ANTHONY ILES

„Lokalne politike i urbana samouprava“ je projekat koji sprovode Grupa za konceptualnu politiku (GKP) i kuda.org iz Novog Sada, a koji je posvećen motivisanju stanovništva za uključivanje u procese odlučivanja i udruživanja na lokalnom nivou, po pitanju politizacije problema stanovanja, kao i razvoja lokalne zajednice i saradnje sa organima lokalne samouprave, prvenstveno sa mesnim zajednicama. Projekat se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i Heinrich Böll Stiftung Beograd. http://detelinara.org/

Projekta „Proširena estetska edukacija“ 2015/2017, se realizuje u saradnji Centra_kuda.org sa Multimedijalnim institutom iz Zagreba, Kontrapunktom iz Skoplja, Berliner Gazette iz Berlina i Kulturtreger/Booksa iz Zagreba. http://www.kuda.org/sr/search?f[0]=taxonomy_vocabulary_6%3A228 

Celokupan projekt je finansiran podrškom programa Kreativna Evropa 2014-2020 Evropske unije, Evropske kulturne fondacije iz Amsterdama – BAC program, Pokrajinskog sekreterijata za kulturu i javno informisanje, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada.

Štampaj ovu stranicu