Ko gradi grad_fb_crveni2 za web

 

Grupa za konceptualnu politiku i kuda.org vas pozivaju na dve javne diskusije u okviru projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“:

Stambeni pakao

sreda 25. januar 2017. u 18h

Mesna zajednica „Radnički

Braće Mogin 2, Detelinara, Novi Sad

(ukoliko se ne pitamo)

Ko gradi grad

četvrtak 26. januar 2017. u 19h

Omladinski centar CK13

Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

Gosti: Ana Džokić i Marc Neelen

Pored stalnih aktivnosti u okviru projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“ koje se tiču saradnje sa građanima i stanarima na pitanjima i problemima stanovanja, udruživanja i lokalne zajednice, ove godine kuda.org i Grupa za konceptualnu politiku (GKP) pokreću seriju javnih diskusija sa članovima organizacija i udruženja građana koja svoj rad situiraju u polje stanovanja, udruživanja, aktivizma i političkog organizovanja. Pored aktivnosti ovih organizacija, u okviru diskusija biće postavljena pitanja vezana za oblike organizovanja i na promene u delovanju koje je moguće napraviti, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo i na rad koji obavljamo.

Prve u nizu javnih diskusija ugostiće Anu Džokić i Marca Neelena (Beograd/Roterdam) koji deluju pod imenom STEALTH.unlimited i čija praksa obuhvata arhitekturu, urbana istraživanja, vizuelne umetnosti i aktivizam u saradnji sa mnogim drugim grupama i pojedincima.

Na javnoj diskusiji 25. januara u mesnoj zajednici na Detelinari biće reči o bavljenju komentarima i predlozima izmena nedavno usvojenog „Zakona o stanovanju i održavanju zgrada“ na kome je Ko gradi grad radio zajedno sa 13 drugih udruženja građana, među kojima su i kuda.org, GKP i Inicijativa za udruživanje skupština stanara u Novom Sadu. Takođe će biti predstavljena kampanja Dobrodošli u stambeni pakao koja je pokrenuta u decembru 2016. godine koja ukazuje kako je preko 70% domaćinstava u Srbiji veoma opterećeno troškovima stanovanja i postavlja pitanje: kako nam je postalo normalno da se pitanje krova nad glavom tretira kao pitanje privilegije i luksuza? Na ovoj javnoj diskusiji pokušaćemo da govorimo o tome šta je urađeno i šta može da se uradi vezano za probleme stanovanja i odlučivanja građana, nasuprot iščekivanja sistemskih rešenja koja podrazumevaju sasvim drugačije prakse i odnose sa državom.

Na javnoj diskusiji 26. januara predstaviće svoj angažman u različitim inicijativama, s akcentom na Ko gradi grad – platformi pokrenutoj 2010. godine u Beogradu i zasnovanoj na uverenju da dijalog o željenom razvoju grada mora da uključi sve one koji čine taj grad. Međutim, grad se razvija u skladu sa privatnim interesima malog broja pojedinaca, po netransparentnim procedurama, praćenim različitim kontroverzama i, najvažnije, rutinskim ignorisanjem potreba i želja samih građana. Na koje organizovane načine je moguće baviti se ovim skupom problema biće noseća tema diskusije i predstavljanja inicijativa poput Pametnije zgrade u Beogradu i organizacije City in the Making u Roterdamu. Prezentacija i diskusija će biti održani na srpskom i engleskom jeziku.

Više o udruženjima, projektima i inicijativama o kojima ćemo govoriti:

Ko gradi grad: http://www.kogradigrad.org/

Stambeni pakao: http://www.stambenipakao.rs/

Pametnija zgrada: http://www.kogradigrad.org/wp/pametnija-zgrada/

City in the Making: http://www.stadindemaak.nl/english-summary/

STEALTH.unlimited: http://stealth.ultd.net

***

Ana Džokić i Marc Neelen rade pod imenom STEALTH.unlimited na relaciji Beograd – Roterdam od 2000. godine. Njihovo polje delovanja se nalazi između arhitekture, urbanih istraživanja, vizuelne umetnosti i aktivizma. Bili su kustosi i projektanti holandskog paviljona na arhitektonskom bijenalu u Veneciji 2008. godine, kao i kustosi više manifestacija, kao što su Međunarodno bijenale u Tirani 2009, Impakt Festival u Utrehtu 2010, izložba Bilo jednom u budućnosti okviru festivala Evento, Bordo, 2011. Dobitnici su nagrada beogradskog Salona arhitekture, a nagradu Ranko Radović za 2011. godinu su dobili za istraživački projekat “A(u)kcija – registar novosadskih prostora između ličnih interesa i javnog dobra” u ko-autorstvu sa Centrom_kuda.org. Od 2010. aktivni su u okviru platforme Ko gradi grad iz Beograda, koja se bavi učešćem građana u razvoju grada, sa posebnim fokusom na stambeno pitanje. 2013. pokreću i udruženje City in the Making (Grad u nastajanju) u Roterdamu, koje u sedam objekata bivšeg socijalnog stanovanja testira nove načine zajedničkog života i upravljanja prostorima.

***

Organizovanje javnih diskusija je deo projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“, koji sprovode GKP i kuda.org iz Novog Sada, a koji je posvećen motivisanju stanovništva za uključivanje u procese odlučivanja i udruživanja na lokalnom nivou, po pitanju politizacije problema stanovanja, kao i razvoja lokalne zajednice i saradnje sa organima lokalne samouprave, prvenstveno sa mesnim zajednicama. Projekat se realizuje u saradnji Centra kuda.org i Grupe za konceptualnu politiku iz Novog Sada, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Beograd.

www.detelinara.org

Štampaj ovu stranicu