flajer.cdr

PAŽNJA !
U ČETVRTAK, 26. MARTA 2015. GODINE
U MESNOJ ZAJEDNICI „RADNIČKI” u 18 časova
Braće Mogin 2, Detelinara
I sprat, velika sala

ODRŽAVA SE

NAŠ ZBOR GRAĐANA

Da li možemo uštedeti ako odluke donosimo zajedno ?
Da li znate kako se plaćaju zajednički troškovi struje u vašoj zgradi?
Da li je nužno i neophodno da se naplata zajedničkih troškova vrši preko Informatike?
Ko je odgovoran za strujno brojilo koje očitava zajedničku struju i čije je ono vlasništvo?
Meri li se solidarnost isplatom?

Predstavićemo vam prve rezultate istraživanja i rada u okviru mesnih foruma koji se od 26. februara održavaju u prostorijama Centra za nove medije kuda.org u Braće Mogin 2. Mesni forumi su otvoreni susreti građana, predsednika skupština stanara i stanara koji zajedno dele probleme i iskustva u vođenju zgrada i stanovanja uopšte.
Na dosadašnjim zajedničkim susretima smo istraživali probleme koji se tiču zajedničkih troškova zgrada, a primarni fokus je bio na troškovima zajedničke struje. Na tribini ćemo podeliti sa vama uvide vezano za način obračunavanja troškova zajedničke struje, mogućih načina naplate i otplate koji bi bili u korist samih stanara.
Ova pitanja otvaraju polje za dalju problematizaciju obračunavanja i naplate drugih troškova stanovanja kako zajedničkih tako i individulanih, te vas pozivamo da otvorimo ta pitanja i podelimo naša iskustva i znanja kako bismo zajednički došli do solidarnijeg i ekonomičnijeg stanovanja.

http://detelinara.org/

Tribina je deo projekta Lokalne politike i urbana samouprava koji je posvećen motivisanju stanovništva za uključivanje u procese odlučivanja i udruživanja na lokalnom nivou, po pitanju politizacije problema stanovanja, kao i razvoja lokalne zajednice i saradnje sa organima lokalne samouprave, prvenstveno sa mesnim zajednicama.

Projekat se realizuje u saradnji Centra kuda.org i Grupe za konceptualnu politiku sa Detelinare, Novi Sad, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Beograd

Štampaj ovu stranicu