Na radionici su učestvovali predstavnici mesne zajednice, predsednici skupština stanara i organizacija Centra za nove medije kuda.org i Grupe za konceptualnu politiku. Tema radionice je bila funkcionisanje mesnih zajednica i njihova saradnja sa skupštinama stanara. Počeli smo sa nekoliko osnovnih pitanja: Šta su mesne zajednice? Kako one danas funkcionišu? Šta građani očekuju od lokalne samouprave i da li ona danas postoji na način predviđen Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi?

Razgovor je nastavljen u smeru koji je po mišljenju učesnika radionice logičan i nužan. Pitali smo se o izborima za predstavnike mesnih zajednica, odnosno o lokalnim izborima. Da li su to neposredni ili partijski posredovani izbori? Ako se političke partije postavljaju kao posredujući elementi, onda se neposredni interesi i potrebe lokalnog stanovništva rasipaju i suprotstavljaju saobrazno partijskim politikama i interesima. Ispostavilo se da je posebno pitanje partija, njihovih politika i organizacije, a potom i učešće građana u političkom životu sredine u kojoj rade i žive. Da li je angažman putem političkih stranaka jedini način političkog organizovanja koji je moguć?

Zajednički zaključak je da se partijskim angažovanjem u politici i partijski posredovanom političkom i organizacionom voljom i sposobnošću građana odgovorno donošenje odluka, koje se tiču lokalne zajednice i samouprave, kao i izbora članova za savete mesnih zajednica, nužno obeshrabruje i demotiviše. Interesi partija se pojavljuju kao posredujući i utoliko se manje podudaraju sa interesima lokalne zajednice i manje su usmereni rešavanju problema lokalnog stanovništva. Pokušaj nekih predstavnika skupština stanara da preko političkih partija pokušaju da zadovolje zajedničke potrebe i interese biva osujećen te se postavlja pitanje da li je partijsko organizovanje nužno i kako je to propisano Zakonom o lokalnoj samoupravi?

Štampaj ovu stranicu