Centar za nove medije_kuda.org
Braće Mogin 2
po box 22
21113 Novi Sad
Srbija / Serbia
tel/fax +381 21 512 227
tel: +381 21 4774997

 

Grupa za konceptualnu politiku
Katarine Ivanović 8/2
21000 Novi Sad
Srbija / Serbia
tel/fax +381 4774-997

e-mail: lokalpolitike(at)gmail.com